สัญญาณเตือนว่ากำลังเครียด
 
 

ทราบหรือไม่ว่า เมื่อไหร่ที่คุณกำลังเริ่มเครียดแล้ว สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเครียดมีอะไร ...

 


ถ้ามีตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป แสดงว่าคุณกำลังเครียดแล้ว
รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมหันมาดูแลตัวเองไม่ให้เครียดมากจนเกินไปจะดีกว่า เพื่อสุขภาพกายและจิตใจที่ดี.

ขอบคุณ : phiriya.com