หัวข้อเนื้อหา

เคล็ดลับ

 
N. secret
  def:[วิธีการโดยเฉพาะ]
  syn:{กลเม็ด}{เทคนิค}
  sample:[เขาได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่ชนะการเลือกตั้งในปี 2531 ว่าไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลย อาศัยที่เขาไปทำมาหากินอยู่ที่ระนองมาสิบกว่าปี]

th • #152992 • th-en-dictionary

เคล็ด

 
N. technique
  def:[วิธีการที่ฉลาด พลิกแพลง ใช้ในการอย่างใดอย่างหนึ่ง]
  syn:{เทคนิค}{เคล็ดลับ}{กลยุทธ์}
  sample:[วิศวกรรู้เคล็ดในการควบคุมเครื่องจักรแบบใหม่]
N. trick
  def:[การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีปัดเป่าหรือกันภัยหรือเหตุร้ายที่จะมีมา เช่น ต้นไม้บางชนิดไม่มีลูก เชื่อกันว่าถ้าเอามีดไปสับต้นเป็นเคล็ดแล้วจะมีลูก]
  syn:{กลเม็ด}{กลยุทธ}
  sample:[รัฐบาลทำการแก้เคล็ดเพื่อปรับปรุงต่ออายุรัฐบาล โดยการใช้แผนสายฟ้าฟาดตัดสินใจในการปรับคณะรัฐมนตรี]
V. sprain
  def:[อาการที่กล้ามเนื้อแพลง, ขัด, แคลง, เคลื่อน]
  syn:{ขัด}{ยอก}
  sample:[เขาเคล็ดหัวเข่าอยู่ไม่น้อย หลังจากการเล่นกีฬาเมื่อวานนี้]