6 วิธีลดคอเลสเตอรอล

  

 

6 วิธีลดคอเลสเตอรอล

 

1. วางเป้าหมาย         : โดยปกติแพทย์มักแนะนำให้มีระดับคอเลสเตอรอลไม่เกิน 70 แต่ถ้าคุณไม่ค่อยมีปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวาน

                                ความดันโลหิตสูง ระดับคอเลสเตอรอลไม่เกิน 130 ก็ถือว่าใช้ได้ และยิ่งคุณไม่มีโรคประจำตัว และ สุขภาพ 

                                แข็งแรง ระดับคอเรสเตอรอลไม่เกิน 160 ก็ถือว่าโอเค

 

2. ขยับเขยื้อนร่างกาย : การออกกำลังลังกายช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งเป็นไขมันที่ดี ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยเพิ่มคอเลส

                                เตอรอล HLD ซึ่งเป็นไขมันดีโดยไม่ต้องออกกำลังกายอย่างหักโหม แต่ทำให้อย่างสม่ำเสมอ

 

3. ตัดไขมันอิ่มตัว        : ซึ่งมีอยู่ในไขมันขาวๆ ของเนื้อสัตว์หนังสัตว์ปีกไข่แดง น้ำมันหมูเนย นม น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว แล้วหัน

                                 มารับประทานอาหารที่ไม่มีไขมัน อิ่มตัว เช่น น้ำมันมะกอก ปลา เป็นต้น

 

4. กินไฟเบอร์เพิ่มขึ้น  : เพราะไฟเบอร์จะทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำคอยดูดซับคอเลสเตอรอลไว้

 

5. กินปลาสิดี              : นอกจากจะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้ว ปลาบางชนิดยังมีโอเมก้า 3 ซึ่งปกป้องกันโรคหัวใจและโรคเส้นเลือด

                                 ในสมอง แต่ควรปรุงด้วยการต้ม หรือ แกง

 

6. ไม่สูบบุหรี่               : เพราะจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอล HDL ลดลง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการอุดตันของไขมันในหลอดเลือด และ

                                  เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

 

 

ที่มา : Blackmores.co.th