ไข่กับคอเลสเตอรอล

คนส่วนใหญ่ไม่กล้ากินไข่เพราะกังวลว่าจะทำให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดสูง เพิ่มอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เรื่องจริงเป็นเช่นไรติดตามได้ที่ บทความนี้

 

คอเลสเตอรอลเป็นเรื่องที่มีคนพูดถึงกันมากที่สุด และเนื่องจากไข่แดงก็มีคอเลสเตอรอลอยู่ด้วย จึงทำให้คนเกิดกลัวการกินไข่ขึ้น เพราะกังวลว่าปริมาณคลอเลสเตอรอลในเลือดจะสูง แล้วไปเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อมีการพูดกันมากขึ้นๆ ทุกที ข่าวที่ออกไปก็เกิดสั้นขึ้นๆ เรื่อยๆ จนในที่สุดอาจจะสั้นๆ เป็นว่า กินไข่แล้วเกิดโรคหัวใจ...ก่อนจะกังวลใจเกินไปขนาดนั้น เราลองมาพิจารณาข้อเท็จจริงกันค่ะ

ไข่เป็นแหล่งสารอาหารต่างๆ ที่ดี ไข่หนึ่งฟองในราคาไม่กี่บาท แต่จะได้โปรตีนในปริมาณ 6 กรัมและเป็น โปรตีนคุณภาพดีด้วย นอกจากนี้ยังมีไขมันไม่อิ่มตัวบางชนิด วิตามินและแร่ธาตุอีกเล็กน้อย ไข่ยังเป็นแหล่ง ของคลอลีน (choline) ที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การรักษาความจำ และลูเตอิน (lutein) และเซียแซนธิน (zeaxanthin) ที่อาจช่วยรักษาสายตาได้

ส่วนคอเลสเตอรอลเป็นสารอาหารที่จัดอยู่ในพวกไขมัน ร่างกายได้คอเลสเตอรอลจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่แดง เครื่องในสัตว์ และสัตว์ที่มีเปลือกและกระดอง เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอย เป็นต้น พืชทุกชนิดไม่มีคอเลสเตอรอล และร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลได้โดยตับและลำไส้จากสารอาหาร

ในไข่ไก่ 1 ฟองมีคอเลสเตอรอลประมาณ 200 - 220 มิลลิกรัม ส่วนปริมาณคอเลสเตอรอลที่ร่างกายต้องการจากอาหารในแต่ละวันคือไม่ควรเกิน 300 มิลลิกรัม ด้วยตัวเลขนี้ทำให้คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการกินไข่ส่งผลให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ทั้งๆ ที่การกินไข่มีผลต่อระดับคลอเลสเตอรอลในเลือดเพียงเล็กน้อยเมื่อ เปรียบเทียบกับอาหารประเภทอื่นเช่น ตับ กุ้ง เนื้อเป็ด หรือเนื้อสัตว์ที่มีปริมาณไขมันชนิดอิ่มตัวสูงอื่นๆ

 

ข้อเท็จจริงเรื่องไข่กับคอเลสเตอรอล ข้อมูลเรื่องไข่กับคอเลสเตอรอลยังเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสับสน มีทั้งส่งเสริมและคัดค้านการบริโภค เพื่อ ให้คุณผู้อ่านได้รับข้อมูลรอบด้าน จึงขอนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งสองด้าน อ้างอิงด้วยงานวิจัยและรายงานต่างๆ ที่เป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาและการศึกษาที่ทำการวิจัยในคนที่น่าจะนำมาพิจารณาเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการบริโภคไข่เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

- ไม่ส่งเสริม : เพราะไข่เพิ่มระดับคอเลสเตอรอล วารสารทางโภชนาการคลินิกของอเมริกา โดย Weggemans RM และคณะในปี 2001 สรุปว่าไข่เพิ่มอัตราส่วนคอเลสเตอรอลทั้งหมดต่อเอชดีแอล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nakamura Y และคณะเมื่อปี 2004 แสดงให้เห็นว่า การลดระดับคอเลสเตอรอลโดยการลดการบริโภคไข่ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ดี นิตยสารไทม์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2003 ได้แนะนำเรื่องการบริโภคไข่ว่า "ไข่มีคอเลสเตอรอลมากกว่าเนื้อสัตว์ถึง 2 เท่า ดังนั้น การบริโภคไข่เพียงสัปดาห์ละ 3 - 4 ฟอง ก็มากพอแล้ว"

- ส่งเสริม : คอเลสเตอรอลในอาหารมีเพียงเล็กน้อย ข้อสมมติฐานทางตรรกะ (ที่ไม่ถูกต้องนัก) ว่าคอเลสเตอรอลในอาหารจะไปเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลใน เลือดได้โดยตรง ความจริงก็คือ โดยเฉลี่ยในคนเรานั้นมีเพียงคอเลสเตอรอลจากอาหารปริมาณน้อยที่เข้าสู่ กระแสเลือดโดยตรง เพราะตับจะเป็นผู้ผลิตคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดเพื่อตอบ สนองต่อไขมันอิ่มตัวและไขมันแปรรูปที่เรียกว่า trans fat ในอาหารที่คุณกินเข้าไป การศึกษาในปี 1950 ที่ทำขึ้นโดยนักหทัยวิทยา (cardiologist) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชื่อพอล ดัดลีย์ ไวท์ (Paul Dudley White) และผู้ร่วมงานแสดงให้เห็นว่าปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารมักจะมีผลต่อคอเลสเตอรอลในเลือด เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนเสียงเล่าลือที่ว่าการกินไข่ไม่ดีต่อหัวใจ จากการศึกษาครั้งใหญ่ (เพราะใช้จำนวนคนถึง 120,000 คน และใช้เวลาศึกษาถึง 14 ปี) พบว่า การกินไข่ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและอัมพาต ชื่อเสียของไข่ยุติลงแล้วในปี 2000 สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกายกเลิกคำเตือนเกี่ยวกับไข่ เพราะคู่มือของสมาคม มุ่งเน้นไปที่การจำกัดอาหารที่มีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง และรักษาระดับการรับคอเลสเตอรอลให้ต่ำกว่า 300 มิลลิกรัมต่อวัน สมาคมยังรับรองว่าคุณสามารถทำตามคำแนะนำนี้ได้แม้จะกินไข่และหอยเป็นระยะๆ ก็ตาม ดังนั้นไข่จึงไม่ใช่ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเพิ่มระดับคอเลสเตอรอล

 

จะเห็นว่า การที่คนมีระดับคอเลสเตอรอลสูงในเลือดนั้น คอเลสเตอรอลอาจจะได้มาจากอาหาร และมาจากการสังเคราะห์เองในร่างกายที่ตับและลำไส้ ดังนั้น คนที่เป็นโรคคอเลสเตอรอลสูงในเลือด บางคนไม่ได้เกิดจากอาหารแต่อย่างใด แต่เกิดเพราะมีความผิดปกติบางอย่างในร่างกายรวมทั้งทางพันธุกรรม ทำให้มีโรคหัวใจเกิดขึ้น สำหรับคนทั่วไปไม่ควรกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลสูงจนเกินไป เพราะข้อเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจนั้นมี หลายอย่าง เช่น ไขมันสูงในเลือด โรคความดันเลือดสูง การสูบบุหรี่ สภาวะความเครียดของจิตใจและสมองอันเกิดจากการทำงานและภาวะของสังคม การไม่ได้ออกกำลังกายโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เบาหวาน โรค อ้วน ถ้าอยากป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจที่เกิดจากหลอดเลือดอุดตันก็ต้องลดหรือหลีกเลี่ยงข้อเสี่ยงเหล่านี้

ข้อแนะนำเพื่อให้กินไข่ได้อร่อย การกินอาหารเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงคือ ควรบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีความหลากหลาย กิน อาหารให้มีปริมาณพอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยเกินไป โดยยึดถือทางสายกลาง มีการกินผักและผลไม้ให้มากเป็นประจำ หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด มันจัด และเค็มจัด และที่สำคัญคือออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีคือเอชดีแอล ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการควบคุมคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ สำหรับผู้ใหญ่ที่สุขภาพร่างกายปกติ สามารถรับประทานไข่ได้สัปดาห์ละ 3 - 4 ฟอง ในกรณีที่มีไขมันคอเลส เตอรอลในเลือดสูง หรือมีภาวะโรคอ้วน ควรปรึกษาแพทย์ และระมัดระวังในการกินไข่ให้มากกว่าคนปกติทั่วไป

 

 

 ที่มา : KBeautifullife > Health & Wellness > แนะนำสุขภาพน่ารู้ > ไข่กับคอเลสเตอรอล