หญ้าปักกิ่ง

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Murdannia loriformis (Hassk.) Rao et Kammathy

วงศ์ Commelinaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ไม้ล้มลุกสูง 10 ซม. ลำต้นกลม สีเขียว ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบที่โคนต้นรูปขอบขนาน กว้าง 1.5 ซม. ยาว 10 ซม. ส่วนใบที่ปลายยอดมีขนาดเล็กกว่าและสั้นกว่า ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีใบประดับย่อยค่อนข้างกลม สีเขียวอ่อน ดอกสีฟ้า หรือม่วงอ่อน กลีบดอกบาง มี 4 กลีบ โคนกลีบเรียว ผล เป็นผลแห้งแตกออกได้ ส่วนที่ใช้ ทั้งต้น

สรรพคุณ :
          ทั้งต้น  -
ใช้แก้ไข้ รักษามะเร็งในตับ รักษาโกโนเรีย ใช้เป็นยาพอก แก้อักเสบ ปวดบวม

วิธีและปริมาณที่ใช้ :           ใช้ทั้งต้น  ต้มดื่มกินกับน้ำผึ้ง           ใช้ทั้งต้น  ตำพอก ที่อักเสบ ปวดบวม