กดข้อนิ้วป้องและกระตุ้นการรักษาโรค

 

 
กดข้อนิ้วป้องและกระตุ้นการรักษาโรค 
 

 

 

กดข้อนิ้วป้องและกระตุ้นการรักษาโรคค่ะ

วันนี้ขอนำเสนอเสนอวิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรคค่ะ

1. โรคตับ กดคลึงข้อทั้ง 2 ของหัวแม่มือขวา

2. หูอื้อ กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง

3. ปวดเข่า กดคลึงด้านข้างทั้ง 3 ของนิ้วก้อยมือซ้าย

4. เบาหวาน กดคลึงข้อทั้ง 2 ของหัวมือมือซ้าย

5. ความดันโลหิตสูง กดคลึงโคนนิ้วก้อยมือซ้าย

6. หัวใจ กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วก้อยมือซ้าย

7. ปวดประจำเดือน กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วชี้ทั้ง 2 ข้าง

8. ตาเมื่อย กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วกลางมือขวา

9. เสริมพลังแก่ร่างกาย กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วกลางมือซ้าย

แต่ละจุดให้กดคลึงครั้งละ 3 นาที ทำวันละ 1-2 ครั้ง แต่ถ้ามีไข้หรือนิ้วมีบาดแผลควรหยุดทำค่ะ

โดย  ทางแพทย์สายพุทธ
ขอขอบคุณความรู้ดีดีจากหนังสือชีวจิต

กดข้อนิ้วป้องและกระตุ้นการรักษาโรคค่ะ

วันนี้ขอนำเสนอเสนอวิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรคค่ะ

1. โรคตับ กดคลึงข้อทั้ง 2 ของหัวแม่มือขวา

...

2. หูอื้อ กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง

3. ปวดเข่า กดคลึงด้านข้างทั้ง 3 ของนิ้วก้อยมือซ้าย

4. เบาหวาน กดคลึงข้อทั้ง 2 ของหัวมือมือซ้าย

5. ความดันโลหิตสูง กดคลึงโคนนิ้วก้อยมือซ้าย

6. หัวใจ กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วก้อยมือซ้าย

7. ปวดประจำเดือน กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วชี้ทั้ง 2 ข้าง

8. ตาเมื่อย กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วกลางมือขวา

9. เสริมพลังแก่ร่างกาย กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วกลางมือซ้าย

แต่ละจุดให้กดคลึงครั้งละ 3 นาที ทำวันละ 1-2 ครั้ง แต่ถ้ามีไข้หรือนิ้วมีบาดแผลควรหยุดทำค่ะ

โดย ทางแพทย์สายพุทธ
ขอขอบคุณความรู้ดีดีจากหนังสือชีวจิต